Kunskapstimme om anhöriga för äldreomsorgen

Många personer runt en person i rullstol

Bild: AI

Den 10 april anordnar Socialstyrelsen en kunskapstimme för chefer och personer som har samordnande uppdrag för en arbetsgrupp inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller särskilda boenden. Temat är "Hur får vi relationen med anhöriga att fungera?".

Socialstyrelsen korta, digitala kunskapspass varvas med diskussionsfrågor. Syftet är att chefer och samordnare ska få chansen att skapa tid för reflektion och på så sätt öka kunskapen på arbetsplatsen. Man kan delta själv eller med sin arbetsgrupp. 
 
Ämnen som tas upp:
  • Hur kan livssituationen se ut för anhöriga?
  • Varför är anhöriga så viktiga för de äldre och för äldreomsorgen?
  • Hur kan man bygga och skapa bättre relationer med anhöriga?
Passet leds av Anders Bergh, sakkunnig på Socialstyrelsen. Han har arbetat med äldrefrågor på Socialstyrelsen i många år och har praktisk erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
 
Kunskapstimmen arrangeras av Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg. Ingen föranmälan krävs och träffen hålls i Teams.
 

Senast uppdaterad 2024-03-26 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson