Min närstående har demens och ska flytta in på särskilt boende, vad gör vi med lägenheten/huset?

Om det finns en fullmakt kan det ge anhöriga rätt att vidta vissa åtgärder, t.ex. försäljning av en fastighet. Ett alternativ är att ansöka om god man för den närstående, detta gör man hos överförmyndaren i kommunen, ni når hen via kommunens växel eller webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson