Screening av små barns stressreaktioner med Alarm Distress Baby Scale (ADBB)- erfarenheter och implikationer.

För barn i åldern 0–2 år ställs ofta frågor till föräldern om hur barnet mår. ADBB är ett exempel på redskap som ger möjligheter att utan förälderns inverkan göra bedömningar av barnets mentala hälsa. Vad är då ADBB och hur går en undersökning med Alarm Distress Baby Scale till? Seminariet inleds med en beskrivning av testets tillförlitlighet och hur väl det kan identifiera och bedöma barnets stressnivå, samt hur en undersökning med instrumentet kan läggas upp. Vilka erfarenheter har kollegor från Danmark och Norge av instrumentet i sina verksamheter? Hur har implementeringen i vartdera landet gått till? Vilka erfarenheter de har av instrumentet? Hur tänker de framåt vad gäller tillämpningen av ADBB? Seminariet avslutas med en diskussion. Vi knyter an till Sverige; hur och av vilka används instrumentet i Sverige? Vilka är erfarenheterna? Hur kan man få utbildning? Vilka behov av utvärdering finns?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Moderator: Katrin Bernstad, specialistpsykolog barn 0-6 år, leg. psykoterapeut, handledare
Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdomspsykiatri, öppenvård. Region Skåne.
Inledning: Catarina Furmark, leg. psykolog, BUP Luleå, doktorand Karolinska Institutet.
Danmark: Mette Skovgaard Vaeever, PhD, docent i klinisk barnpsykologi, föreståndare,
Centrum för tidigt ingripande och familjestudier, Psykologiska institutionen, Köpenhamns
universitet, Danmark.
Norge: Unni Tranaas Vannebo, sjuksköterska, kordinator och utbildare i NBO och ADBB,
sektionen för späda och små barn vid R-BUP, Norge.
Sverige: Ulrika Hagekull, specialist sjuksköterska, Rosenlunds barnhälsovårds team.
Annelie Ekman Thorén, socionom, spädbarnsbehandlare, BUP Hagadahl, Linköp

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS