Digital samtalsgrupp

Tecknad bild på en kvinna som sitter vid datorn

Illustration: Mattias Gordon

En samtalsgrupp kan läggas upp på olika sätt. Vissa utgår från givna teman, en bok, en film eller ett färdigt samtalsmaterial. Andra har sin utgångspunkt i de frågor deltagarna tycker är viktiga vid just det tillfället gruppen träffas.

Nka har gjort en manual över vad du kan tänka på när du organiserar en digital samtalsgrupp, samt tagit fram förslag till grundregler för digitala grupper. Använd gärna dokumenten som stöd när du anordnar digitala samtalsgrupper.

Manual för digitala anhöriggrupper

Förslag till grundregler för digitala grupper

Förslag på innehåll i anhörigträffar

Sagt om att vara med i en digital samtalsgrupp:

"Det var jätteskönt att vara helt anonym, jag kunde öppna mig direkt. Vi pratade bara om det vi var där för att prata om."

"Startsträckan var kortare, det var bara att koppla upp sig, så var jag framme!"

"Skönt att prata med er som inte känner till min skola och sånt."

"Jag blev modigare och vågade prata mer om mina känslor än vad jag nog hade gjort om vi setts i verkligheten."

"Jag upplevde att vi skapade en öppen stämning även om vi inte sågs."

"Det känns precis som att ni sitter här hemma hos mig i mitt vardagsrum!"

Utvärderingar från deltagare i samtalsgrupper för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning och samtalsgrupper med unga omsorgsgivare – Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet och från deltagare i samtalsgrupper i Projekt Vuxensyskon – Bräcke diakoni.

Senast uppdaterad 2021-03-21 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson