Dags för slutrapport!

En arbetsallians med föräldern

” Det är inte förälderns sjukdom eller funktionsnedsättning i sig som utgör en risk för att barnet ska må dåligt. Det är bristen på bearbetning som är problemet.” Gunilla Apell, Landstinget Dalarna

 

Samlad kunskapsbank och barnombud

”Att hela tiden lyssna på berättelser från människor som själva är drabbade är viktigt.” Linda Frank, Landstinget i Jönköping

Viktigt att tillvarata beprövad kunskap och egna initiativ
 

”Det måste finnas strukturer som funkar även när eldsjälarna slutar!” Ewa Vestin, Landstinget i Östergötland

 

Att alltid ställa frågan: Har du barn?
 

”Det här är inte ett fritt valt arbete. Det är vårt ansvar. ” Christina Ramnfors, Västra Götalandsregionen

 

Nu är grunden lagd för fortsatt arbete

”Det pågår glädjande mycket på många håll! ” Merike Hansson, Socialstyrelsen


 

Senast uppdaterad 2021-02-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS