Begreppet psykisk ohälsa

I den här föreläsningen redogörs för samlingsbegreppet psykisk ohälsa. Att diagnoser ställs utifrån diagnosmanualer och varför samma diagnos kan ställas på olika grunder. Samt hur personer med samma diagnos kan uppfattas så olika.

Johannes Malm, psykolog och ledamot vid nationella arbetsgruppen för depression och ångestsyndrom inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.

Källhänvisningar

Om diagnosmanualen DSM 5:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author

Senast uppdaterad 2023-04-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson