Hur skapar vi en vårdmiljö med stabila relationer?

Anhöriga och personal sitter tillsammans

Illustration: Pixabay

Välkommen till webbinarium om anhörigas delaktighet i vård och omsorg!

Moderator: Gunilla Matheny, föreläsare, utbildare och författare, pionjär och inspiratör inom anhörigstödsområdet

Sw webbinariet i spelaren nedan

Program och hålltider:

Välkommen

Samhällets ansvar för anhöriga
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (filmad presentation)

Relationscentrerad vård och omsorg
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor samt Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent.
Aina Granth, anhörig och ordförande Anhörigföreningen i Mölndal
Mikael Nylander, anhörigkonsulent Danderyd

Att stärka anhörigperspektivet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård – utmaningar och möjligheter
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen – Eva Lindqvist, enhetschef, Lisette Wahlroth, utredare, Jesper Dahl, jurist
Region Uppsala - Christianne Simson, anhörigsamordnare

Att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom
Svenskt Demenscentrum - Wilhelmina Hoffman, Geriatriker och direktör, Ann-Christin Kärrman, Silviasjuksköterska och utvecklingsansvarig för vård och omsorg

Paneldebatt
Christian Carlsson, ordförande Socialutskottet
Ulrika Fredh, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Demensförbundet
Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Eva Lindqvist, enhetschef nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg
Ulrika Fredh, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Demensförbundet
Anita Oxburgh, ordförande Stockholms anhörigförening

Summering
Gunilla Matheny

När?
22 november 2023, kl. 13.00 – 15.00 i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum.

 

Senast uppdaterad 2023-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson