Nu finns anhörigfoldern på finska

Anhörigfoldern.

Foldern finns nu i både en svensk och finsk version.

Våren 2022 lanserades foldern Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp. Foldern innehåller kortfattad information om vem som är anhörig, vilka stödformer som kan erbjudas och hur man når stödet. Foldern har nu översatts till finska.

Anhörigfoldern har utarbetats inom ramen för SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan Utökat anhörigstöd. I arbetet har personer från kommuner, föreningar, regioner och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) deltagit.

Syftet med foldern är att informera anhöriga om att de kan få stöd. Här beskrivs kortfattat vem som är anhörig, vilket stöd anhöriga har rätt till och var man kan vända sig för att få stöd. På folderns baksida finns det möjlighet för kommuner, regioner och intresseorganisationer att gemensamt komplettera med lokala kontaktuppgifter.

Foldern går att läsa digitalt eller ladda ner för utskrift.

Foldern finns sedan tidigare på svenska, men har nu också översatts till finska.

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på finska

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på svenska

Läs mer om anhörigfoldern

Senast uppdaterad 2023-01-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson