Slutord från Maskrosbarn

Therese Eriksson från organisationen Maskrosbarn avslutar konferensen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS