Inledning

Projekt Delaktighet och stöd har mellan 2013 och 2016 mött många föräldrar som har en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning.

Projektet knyts nu ihop med en slutkonferens - en heldag med spännande föreläsare och deltagare som har medverkat under projektets tre år. Dessutom en presentation av det framtagna studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson