”Behov av stöd och strategier i vardagen"

Regina Ylvén, med.dr , som bl a har genomfört en kunskapsöversikt åt Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som beskriver samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson