Två böcker som vill öka kunskapen om ADHD

Pyskologen och filosofie doktorn Lara Honos-Webb har skrivit två böcker för att öka kunskapen om barn och vuxna med ADHD. Lara Honos-Webb undervisar vid universitetet i Santa Clara i Kalifornien. För översättningen svarar Bitte Wallin.

"Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD" är en handbok som visar hur man som förälder kan tänka på ett nytt sätt kring sitt barn med ADHD. Det handlar om att byta perspektiv – att inte längre fokusera på det som är förknippat med problem och svårigheter kring barnet, utan på barnets ovanliga styrkor och förmågor.

"ADHD/ADD som vuxen - så lyfter du dina styrkor" vänder sig till vuxna personer som fått en diagnos - eller som misstänker att diagnosen nog skulle passa in på dem. Men boken kan även läsas av familjemedlemmar, pedagoger och personer i vänskapskretsen. Boken är praktiskt inriktad och – liksom i den andra boken – fokuserar författaren på hur symtomen kan förvandlas till styrkor.

Mer information

Böckerna är utgivna av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson