Nätverk för koordinatorer

Att arbeta som koordinator, eller att arbeta koordinatorslikt, är stimulerande, meningsfullt och roligt, men också utmanande. Ofta är man ganska ensam om detta uppdrag i sin kommun. Man är dock inte ensam i landet! Det finns fler och vi vill ge möjlighet för er alla att träffas.

Nka bjuder in till en digital mötesplats för att tillsammans med koordinatorer i landet dela erfarenheter, ge varandra råd och stöd samt tillsammans ge möjlighet till kompetensutveckling.

Nätverket är ett viktigt forum för att få stöd och för att få dela med sig av det vardagliga koordinatorsarbetet. Vi belyser arbetet med fallbeskrivningar. Det kan vara dilemma eller lärande exempel kring en familj, men kan också vidgas till att handla om koordinatorsarbetet i stort: "Det här är jag särskilt stolt över" eller "Det här är jag bekymrad över".

Vid varje nätverksträff ska det finnas tillfälle att ta upp mer oförberedda men angelägna frågor som dyker upp i stunden.

Träffarna kommer också att vara ett tillfälle till kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Vi delger varandra bra tips på litteratur, föreläsningar med mera. Någon i nätverket kan också delge särskild kunskap i området. Om det finns tips och önskemål om någon särskild föreläsare eller gäst kan vi undersöka möjligheterna att bjuda in sådan till en av träffarna.

Vi träffas en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Är du intresserad? Kontakta Mona Pihl och berätta vem du är och hur du arbetar!

Kontaktuppgifter

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2022-06-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson