Föreläsning: Djurens betydelse för Ida och hennes familj

Jennie Westman föreläser.

Jennie Westman visade en film på hur Doris genom att trycka på en knapp som Ida håller i kan få fram godis ur en maskin.

Nu finns det möjlighet att titta på ytterligare en föreläsning från konferensen Livets möjligheter. Under föreläsningen berättar Jennie Westman, mamma till Ida som är 13 år och har en flerfunktionsnedsättning, om hunden Doris och hennes betydelse för Ida och hela familjen.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen "Djurens betydelse för Ida och hennes familj". Föräldern och matten Jennie Westman berättar här om Doris som är utbildad besökshund, terapihund, skolhund och läshund. Doris är en viktig källa till lek, välbefinnande och kommunikation – både i jobbet och på hemmaplan. 

Se föreläsningen:

Senast uppdaterad 2023-04-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson