Länkar

Länkar

Foto: Smålandsbilder

På denna sida har vi samlat informationslänkar till olika webbplatser och organisationer som är kopplade till innehållet i navigeringskursen om demens för anhöriga. Du som anhörig har alltid möjlighet att få kontakt med anhörigstödet i din kommun. Ring till kommunens växel och be att få prata med anhörigstödet eller en anhörigkonsulent.

Svenskt demenscentrum
En sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet

FINGER abc – en utbildning för bättre hjärnhälsa | Demenscentrum

Kommunikation ABC – en ny webbutbildning | Demenscentrum

Anhöriglinjen 0200 - 239 500
Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns för dig som behöver prata med en medmänniska.

Demensförbundet
Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation - 1177 Vårdguiden

1177.se
Information om Alzheimers sjukdom på Vårdguiden 1177.se

1177.se
Information om vaskulär demenssjukdom på Vårdguiden 1177.se

Information om pannlobsdemens på Vårdguiden 1177.se

Om Lewy body demens på Svenskt demenscentrums webbplats

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation på 1177.se

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel för kognitivt stöd?

Riksförbundet för sexuell upplysning
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933.

I nöd och lust
Filmer, samtalsmaterial, bilagor m.m.
För att öka kunskapen om och få fler att våga prata om hur det är att vara anhörig över 65 och vårda sin partner.

BPSD-registret
Ett nationellt kvalitetsregister 

Välkommen till Alzheimer Life

Demenspodden | Demenscentrum

Demensdialogen Angvik & Björk (podbean.com)

 

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson