Möjligheter att leva ett gott liv

Elaine Johansson, anhörig och INTRA-pristagare 2013, ordförande FUB Västra Götaland.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS