Kommunikation och engagemang hos barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Jenny Wilder, forskare vid Nka och forskare vid Mälardalens Högskola

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson