Leva livet medan det pågår – del 3

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har gjort en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det tredje webbinariet i serien har titeln Livskvalitet – vem bedömer, och hur?

Niklas Juth, docent vid Stockholms centrum för hälsovårdsetik på Karolinska institutet, ger oss en teoretisk bakgrund till begreppet livskvalitet. Vad är livskvalitet och hur kan man mäta livskvalitet? 

Calle Jonsson, pappa till Fredrik, berättade därefter om sin son, om erfarenheterna av att vara anhörig och om sina tankar kring livskvalitet. Fredrik blev 28 år gammal. Han hade en flerfunktionsnedsättning och stora problem med sin andning och bodde tillsammans med sina föräldrar Calle och Britt-Marie i en lite by i Uppland. Båda föräldrarna arbetade under delar av Fredriks liv som hans assistenter. Idag är Calle verksamhetschef på Solrosen Östervåla-Harbo AB som arbetar för att skapa arbetstillfällen för den som står långt från arbetsmarknaden.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson