Anhörigas erfarenheter

Mats Ewertzon Ersta Sköndal och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Powerpoint presentation (pdf)
Referensdokument (pdf)

Senast uppdaterad 2021-08-26 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson