Pressmeddelande från regeringen

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

I ett pressmeddelande från Regeringen vill man att stödet till vuxna och barn som är anhöriga ska stärkas.

Regeringen tillsätter en utredning där man vill analysera och få förslag på hur stödet till anhöriga till personer som är långvarigt eller kortvarigt allvarligt sjuka samt till anhöriga som är barn ska stärkas.

- Att som anhörig ge vård och omsorg till en närstående kan vara en positiv och berikande erfarenhet, men det kan även innebära stora påfrestningar, oro, sorg och stress. Det är också ofta kvinnor som står för omfattande anhörigomsorg. Ett viktigt perspektiv är anhöriga som är barn och det stöd som de kan tänkas behöva. Vi vill att den här utredningen ska ge oss verktyg att stärka stödet till alla dessa anhöriga som gör en så enormt betydelsefull insats, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Läs pressmeddelandet på Regeringens webbplats

Källa: Regeringens webbplats

Senast uppdaterad 2023-06-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson