Beardslees familjeintervention

Beardslees familjeintervention är en preventiv metod utvecklad av professor William Beardslee i Boston i USA. Metoden finns med i ett register över evidensbaserade metoder inom psykiatrin (mental health) i USA.

Familjeinterventionen är en metod som riktar sig till familjer med en förälder med psykisk ohälsa. Den har nationell spridning i Finland genom dr Tytti Solantaus och STAKES (nationellt center för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Finland). Metoden är utvecklad för att öppna upp för samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Syftet är att minska barnens risk att insjukna själva genom att stärka skyddande faktorer: Öka barnens förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten inom familjen om sjukdomen, främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer så som fungerande skola, kompisrelationer och intressen.

Lindrar barnets oro

Metoden har även kortsiktigare vinster. Barnet som är anhörig blir hörd. Många gånger kan man effektivt lindra barnets oro. Förälderns oro kan minska och som psykiatripersonal kan man känna att man uppfyller hälso- och sjukvårdslagens och socialtjänstlagens krav på att uppmärksamma barnen till våra patienter.

Ursprungligen användes metoden i familjer med en deprimerad förälder, men användningen har spridit sig till andra psykiatriska diagnoser. I Finland har användningsområden vidgat sig till den somatiska vården, tex barn till cancerpatienter.