Anhörigas behov av stöd och stödformer

Joakim Öhlén, professor vid Göteborgs Universitet. Leder ett forskningsprogram med syfte om att öka kunskaper om personcentrering och palliativ vård.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS