Attityder och kunskaper kring perinatal psykisk ohälsa på MVC och BVC. Om forskning och undervisning

Björn Salomonsson berättar om projektet "Tryggare kan flera vara", där psykoterapeuter och sjuk- sköterskor samarbetar på BVC samt den kursverksamhet som detta lett till. Katarina Kornaros redo- gör för delar av sin forskningsstudie; hur sjuksköterskor och föräldrar uppfattar perinatal psykologisk ohälsa samt hur de upplevt projektet. Björn Salomonsson, docent och psykoanalytiker, Karolinska Institutet Katarina Kornaros, socionom, MS psykologi, doktorand. Avd. för perinatal hälsa, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS