Explorer Mini – ett hjälpmedel designat för att hjälpa barn att nå utvecklingsmilstolpar

Karin Leire, forskning- och innovationschef Permobil.

Karin Leire, forskning- och innovationschef Permobil.

Explorer Mini är ett eldrivet mobilitetshjälpmedel som möjliggör självinitierad mobilitet samt rörlighet i ett tidigt skede i livet vilket kan hjälpa utvecklingen av medvetande, psykosociala färdigheter och utveckling av talad och icke-talad kommunikation.

Guiden som utvecklades i studien som presenteras under seminariet ger en multidiciplinär resurs för att lyckosamt kunna integrera eldriven mobilitet både i vardagen och i behandlingsplanen för små barn med försenad eller avvikande motorisk förmåga.

Karin Leire, forskning- och innovationschef Permobil.

Senast uppdaterad 2023-10-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson