Förälders död påverkar barns skolgång negativt – speciellt gäller det yngre elever

Mikael Rostila.

Mikael Rostila är en av forskarna bakom studien "School Outcomes Among Children Following Death of a Parent". Foto: Simon Heins

En nyligen publicerad studie visar att barn som förlorat en förälder på grund av dödsfall löper större risk att klara sig sämre i skolan än andra. Framförallt gäller det barn som går i lågstadiet.

I studien ”School Outcomes Among Children Following Death of a Parent” har forskarna sett ett samband mellan en förälders död och sämre skolresultat för elever som går ur nian, jämfört med andra elever. Studien inkluderar över 900 000 barn, födda mellan 1991 och 2000, där cirka 2,5 procent av barnen hade förlorat en förälder före 17 års ålder.

– Vi har använt oss av registerdata och jämfört syskon som förlorat en förälder, före och efter att de gått ur grundskolan. Det vi såg var att barn som inte hunnit gå ur grundskolan när föräldern dog, hade sämre skolresultat i nian än sina äldre syskon, säger Mikael Rostila, forskare och professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, och en av forskarna bakom rapporten.

Läs hela intervjun med Mikael Rostila

Senast uppdaterad 2022-09-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson