Kan jag få ersättning när jag tar ledigt från jobbet för att följa med min närstående till sjukhus?

Om man är anhörig till en närstående som är svårt sjuk (den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv) kan man ha rätt till närståendepenning under den tid man avstår från förvärvsarbete, ersättningen lämnas för högst 100 dagar och kan ges för hel eller delar av arbetsdag. Det måste finnas ett samtycke från personen som är sjuk och ett läkarutlåtande. Du ansöker om närståendepenning hos Försäkringskassan. Läs mer om närståendepenning här: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sjuk/anstalld/narstaendepenning-for-anstallda

Kontakta även din arbetsgivare och/eller din fackliga organisation och be om information ifall ni har några särskilda regler som avtalats

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson