Anhörigas hälsa

Att vara äldre anhörigvårdare kan innebära en överväldigande situation som tär på anhörigvårdarens hälsa. Men många gånger kan vårdandet också innebära både glädje och tillfredsställelse.

Hur kommer det sig att anhörigvårdare upplever sin situation så olika? Vilka är de bakomliggande faktorerna? Hur kan stödet till anhöriga utformas så att man som anhörig har en upplevelse av att må bra?

Under 2011 pågick ett lärande nätverk inom detta område. Elva kommuner deltog: Malmö, Kävlinge, Falkenberg, Ale, Karlskrona, Tingsryd, Gotland, Östhammar, Uppsala och Knivsta/Akademiska sjukhuset i Uppsala, Enköping och Luleå.

Sammanställningarna från träffarna i nätverken finns längre ner på denna sida, under "Dokument". Materialet har även publicerats som ett inspirationsmaterial med syfte att stimulera till samtal om hur anhörigas hälsa påverkas av att hjälpa, stödja och vårda en närstående.

Dokument 2011

Sammanställning 1 (pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Sammanställning 2  
(pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Sammanställning 3 (pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Sammanställning 4 (pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Sammanställning 5 (pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Sammanställning 6 (pdf sidan öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-04-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson