Delaktighet för personer på tidig utvecklingsnivå

Jenny Wilder, Möjliggörare/Forskare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola föreläser på Rikskonferens Snoezelen 26-27 september 2013.

Del 3, förutsättningar och strategier

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS