Operation vän i nöd

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Detta webbinarium lyfter frågor kring utsatthet i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning.

Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever under extremt stor press och har liten möjlighet till avlastning. Denna situation ökar risken för att de närmar sig gränsen för vad som är tillåtet och i värsta fall kliver över den. Barnen och föräldrarna får sällan information om denna risk eftersom ämnet är så tabubelagt.

Vad behöver göras för att förebygga detta? Vilka utmaningar och möjligheter finns?
I webbinariet samtalar Anna Pella och Elisabeth Ljungström om dessa frågor och de berättar också om boken "Operation vän i nöd". Barnboken är skriven av Anna Pella och har tagits fram med stöd av Bräcke diakoni. Den handlar om alla barns rätt att få stöd i att kommunicera och vad som kan hända när en familj inte får livsviktig avlastning. Anna Pella blev under 2020 utsedd till Folke Bernadotte-stiftelsens stipendiat för att lyfta frågan om utsatthet.

Medverkande:

Anna Pella, förälder till Agnes som föddes med en svår hjärnskada och behöver livsuppehållande hjälp dygnet runt.

Elisabet Ljungström, arbetar på Bräcke diakoni och har under många år arbetat för att uppmärksamma våld och försummelse mot barn med funktionsnedsättning.

Webbinariet vänder sig till dig som är anhörig till barn med funktionsnedsättning men också till professionella inom förskola, skola, vård och omsorg, handläggare inom Socialtjänst och LSS.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson