Ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention

Socialminister Jakob Forssmed.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt och tjänsten ska utgöras av telefon- och webbaserade stödinsatser utan kostnad för den enskilde.

– För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns tillgängligt. Det gläder mig därför mycket att regeringen idag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska erbjuda samtalsstöd och kunna lotsa personer vidare vid behov, sa socialminister Jakob Forssmed vid en presskonferens den 27 mars.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten 22 miljoner kronor för att via en utvald aktör inrätta den nationella stödlinjen, med syfte att erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående. Ambitionen är att den ska nå ut brett och att den ska fungera som ett komplement till regionernas hälso- och sjukvård.

Läs NKA:s reportage här

Läs mer på Regeringkansliets webbsida

Senast uppdaterad 2024-03-28 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson