För dig som möter äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga

När hemtjänst möter äldre som mår psykiskt dåligt

"Jag är av kött och blod". Psykisk ohälsa hos äldre. Intervju med Helena Forssell utvecklingsledare i FoU Sörmlands podd.

Överläkaren och psykiatrikerna Ann-Sofie Signer berättar om vem och vilka hon möter i sitt arbete. Inspelat i Sveriges Kristna Råds projekt om Äldre och psykisk ohälsa.

Filmen finns på Nestor FoU-centers YouTube kanal.

Länk till Sveriges kristna råds webbplats

Seniorambassadörer från (H)järnkoll
Henrik Söder, seniorambassadör från (H)järnkoll om att prata om psykisk ohälsa

Bengt och Elisabet berättar om varför de är seniorambassadörer

Bengt Sprowede, seniorambassadör från (H)järnkoll

Filmerna finns på (H)järnkolls YouTube kanal.

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson