Små barns behov och hur vi möter dem

De senare årens forskning har tydligt visat den nära miljöns betydelse under de första levnadsåren för barns hälsa och utveckling. I samspelet mellan förälder och barn läggs under de första levnadsåren grunden för kognitiv, neurologisk och emotionell utveckling, liksom för barnets framtida hälsa. Vad behövs då för att barn ska utvecklas väl fysiskt och psykiskt, och vad kan vi göra när det finns brister i barnets uppväxtmiljö? Kjerstin Almquist, professor, Avdelningen för psykologi, Karlstad universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS