Avsnittsinformation

Här kan du läsa mer och lyssna på alla avsnitt av Nka-podden.

Doktorerna diskuterar - del 2

Detta är del 2 av poddavsnitten Doktorerna diskuterar, och i detta avsnitt samtalar barnneurolog Ann-Kristin Ölund och distriktsläkare Peter Karlin med varandra och med Mona Pihl, möjliggörare på Nka om Livets skörhet – för personer med flerfunktionsnedsättning.

Doktorerna diskuterar

Detta poddavsnitt kallar vi Doktorerna diskuterar-om kvalificerad omvårdnad i vardagen och ni får lyssna till ett samtal med två läkare som båda har lång erfarenhet av att möta personer med flerfunktionsnedsättning. Barnneurolog Ann-Kristin Ölund med erfarenhet av barn och ungdomar och distriktsläkare Peter Karlin med huvudsaklig erfarenhet av unga vuxna och vuxna personer. Samtalen leds av Mona Pihl, möjliggörare på Nka, och har sin utgångspunkt i handboken som heter Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och som Ann-Kristin Ölund är huvudförfattare till.
Klicka här för att ta del av handboken.

Livslångt lärande

Konferensen Livets möjligheter den 24 -25 oktober 2022 har temat livslångt lärande. I det här avsnittet av Nka-podden funderar Anna Brimse och Cecilia Ernby över vad det livslånga lärandet innebär för deras barn som har omfattande funktionsnedsättningar, för dem själva och för de professionella de möter. Det blir ett samtal om personal som har hittat de rätta nycklarna till lärandet, om att framstegen hos barnen ibland har överraskat men ofta behöver extra skjuts och om att det särskilda föräldraskapet betyder en personlig utveckling som berör djupt.
Samtalet leds av Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

 

Att ta hand om sig själv i en anhörigsituation

Det är inte alltid lätt att ta hand om sig själv när man befinner sig i en anhörigsituation. Hur kan man göra det med många motstridiga känslor som kommer upp? Är det ok att känna alla känslor och hur får man egentligen utlopp för alla känslor som kan finnas som anhörig? Och hur tar man egentligen hand om sig själv?

I det här avsnittet samtalar Ingrid Lindholm från Nka med Stefan Karlsson som på grund av en anhörigsituation tvingades omvärdera mycket i sitt liv och hitta vägar för att bättre ta hand om sig själv och bli en lyckligare människa.

 

Att prata om framtiden, del 1

Vilka tankar om framtiden finns hos barn i en familj där det finns syskon med funktionsnedsättning? Hur kan föräldrarna underlätta samtalet om det som barnen undrar över? Att få till ett samtalsklimat i familjen där allt är möjligt att prata om – är det möjligt?

I det här poddavsnittet möts Anna Pella, förälder, och Joakim Larsson, vuxensyskon. De berättar hur det ser ut i deras familjer och varför de tycker det är så viktigt att sätta ord på tankarna om framtiden och sådant som inte riktigt går att kontrollera. Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare/praktiker på Nka.

Att prata om framtiden, del 2

Hur ser den ”perfekta lösningen” för framtiden ut som gör det möjligt för personen med flerfunktionsnedsättning att leva ett rikt och meningsfullt liv, med en omsorg som fungerar och där anhöriga kan släppa kontrollen och istället bara kunna fokusera på att vara förälder eller syskon?

Anna Pella, förälder, och Joakim Larsson, vuxensyskon, berättar i det andra avsnittet med temat ”Prata om framtiden” hur de hittills har tänkt och gjort men också hur de önskar att det kan bli. Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare/praktiker på Nka.

 

Ensamstående till barn med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

Nathalie och Ulla är båda ensamstående föräldrar till barn/vuxna barn med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. I Nka-podden får vi ta del av deras berättelser om hur livet är som ensamstående. Studier visar att ensamstående kan vara mer utsatta än de som har en medförälder. Hur tar man hand om sig själv på bästa sätt som ensamstående och vad ser Ulla och Nathalie som fördelar och utmaningar som ensam förälder? Det ges även tips till andra ensamstående föräldrar och Nathalie och Ulla förmedlar att du inte är ensam även om du är ensam förälder.

Samtalet leds av Ingrid Lindholm, möjliggörare på Nka.

 

#vägraskuld

Lina Persson är projektledare för Projekt #vägraskuld som sätter allt ljus på barn och unga som anhöriga. En del av dem är också unga omsorgsgivare. Lina berättar här varför det är så viktigt att vuxna vågar ställa frågan "Hur mår du?" till dem och stanna kvar för att ta emot svaret. Hon beskriver också Projekt #vägraskuld som besöker skolor med en teaterpjäs som handlar om att vara anhörig och de workshops där eleverna får möjlighet att prata om sina liv. Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare/praktiker på Nka.

Läs mer om projektet på vägraskuld.se

 

Koordinatorstöd – stolen mellan stolarna

Sabina, Jessica och Jan är föräldrar till barn med funktionsnedsättning och har under en period de senaste två åren fått stöd av en koordinator. De bor i kommuner som valt att gå med i det projekt som Nka leder i samarbete med Socialstyrelsen som heter Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

 

Att vara med

Evelina Sahlin-Laestander, 26 år har en flerfunktionsnedsättning. Här berättar Iréne Berglund, Evelinas mamma, och Beate Falk, personlig assistent, om hur projekt Vi är med har utvecklat Evelinas sätt att kommunicera. Nu är Evelina mer "med" i sitt eget liv vilket är till glädje både för henne själv och för dem som står henne nära. Iréne och Beate berättar också hur de upplever att kontakten med Evelina har fördjupats. Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare på Nka.

 

I skuggan av ett syskon – del 1

I detta poddavsnitt får vi ta del av erfarenheterna från Amad som kom till Sverige med sin familj från Förenade Arabemiraten när hon var barn. Amad är syster till en bror med autism. Amad berättar om svårigheterna att växa upp i en familj där all uppmärksamhet fokuserades på hennes brors behov och om relationerna med ett samhälle som stigmatiserade henne för sin kulturella bakgrund. 

I skuggan av ett syskon – del 2

Amad Lindblom kom till Sverige med sin familj från Förenade Arabemiraten när hon var barn och är syster till en bror med autism. Amad berättar i del två av avsnitten med temat "I skuggan av ett syskon" om hur covid-19-pandemin påverkade henne och hennes familj, om svårigheten att hantera vårdnadshavarens oväntade död och om hur viktigt det är att planera framtiden för en släkting som behöver ständig vård.

 

Vuxensyskon är också anhöriga

Det här avsnittet handlar om hur livet kan påverkas när man är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Linnea och Lotta har varit med i en samtalsgrupp för vuxensyskon som utgick från samtalsmaterialet "Fokus på mig vuxensyskon". I podden berättar de om hur det var att möta andra vuxensyskon och få uppleva känslan av att inte vara ensam. Vilken betydelse hade samtalen i gruppen då och vilket värde har de så här i efterhand?

 

Farmor och mormor behöver också någon att prata med – del 1

I Nka-poddens första avsnitt med temat "Farmor och mormor behöver också någon att prata med" möter du Vanja, Eva och Pia, som alla är farmor eller mormor till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. I samtal med möjliggörare/praktiker Mona Pihl delar de med sig av sina historier och erfarenheter.

Farmor och mormor behöver också någon att prata med – del 2

I den andra delen av "Farmor och mormor behöver också någon att prata med" berättar Vanja, Eva och Pia om den trippla sorgen.

Farmor och mormor behöver också någon att prata med – del 3

I det tredje avsnittet diskuterar Pia, Vanja och Eva om det egna ansvaret och andras ansvar.

Farmor och mormor behöver också någon att prata med – del 4

I detta fjärde, och sista avsnittet med titeln "Farmor och mormor behöver också någon att prata med", möter du återigen Pia, Vanja och Eva, som denna gång skickar hälsningar till andra mor- och farföräldrar, till föräldrar och till professionella.

Senast uppdaterad 2022-08-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson