Symboler och ögonstyrning för vuxna med Rett syndrom

Helena Wandin presenterar en studie

Konferensen Livets möjligheter

Helena Wandin, leg. logoped Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser presenterar en studie där bildsymboler i ögonstyrd dator användes av tre kvinnor med Rett syndrom

Resultatet visar att pekprat i kombination med responsiva partnerstrategier och ögonstyrd dator kan användas med vuxna med Rett syndrom för att öka deras expressiva kom- munikation. Visuell uppmärksamhet skulle kunna vara ett tidigt mål för personer med svårig- heter med ögonmotorik i insatser med bildsymboler.

Se föreläsningen i spelaren nedan

 

Helena Wandin, leg. logoped Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Senast uppdaterad 2023-09-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson