Linda Frank

Linda Frank, Swedish Family Care Competence Centre, Sweden: Supporting children in families with illness, abuse or unexpected death - to take advantage of local activities in a nationwide improvement programme

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS