Att förstå sitt barns autism

"Att förstå sitt barns autism: tidsbegränsat intensivt familjesamarbete: TIF" av Peter Björling.

I rapporten beskrivs erfarenheter av att ett nytt sätt att samarbeta med familjer som har barn med autism. I dokumentationen medverkar en grupp logopeder, pedagoger och psykologer inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Gruppen gjorde ett studiebesök i USA 2001 för att få kunskap om metoden TIF - som står för tidsbegränsat intensivt familjesamarbete. Därefter prövade gruppen själv metoden i Helsingborg och Malmö under 2002 och 2003. Erfarenheterna har visat på kvalitetshöjningar i habiliteringsprocessen, i mötet mellan familjen och habiliteringen.

Mer information

Rapporten är utgiven 2004 av FoU-enheten, habilitering & hjälpmedel, Region Skåne. Den kan läsas här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-28 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson