Återhämtningsguiden

Omslag Återhämtningsguiden.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Till materialet finns även två ledarhandledningar – en studiecirkel och en inspirationsträff.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt (Brun framsida)

Detta material är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen. Materialet kan användas individuellt av den anhöriga själv, som stöd i enskilda samtal eller som grund för samtal i grupp, vilket beskrivs här nedan.

Återhämtningsguiden – Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel (Lila framsida)

Målgrupp: Anhöriga
Antal tillfällen: 8 träffar á 2 timmar
Tid: Valfritt
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. Träffarna syftar till att anhöriga i samtal med andra med likartade erfarenheter ska få stöd, tips, kunskap och inspiration till att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar och metoder för återhämtning.

Återhämtningsguiden – Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff (Blå framsida)

Målgrupp: Anhöriga
Antal tillfällen: 3 timmar
Tid: Valfritt
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats.

Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en inspirationsträff på cirka tre timmar. Träffen syftar till att anhöriga i samtal med andra med likartade erfarenheter ska få stöd, tips, kunskap och inspiration till att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar och metoder för återhämtning.

Mer information:

Materialen är framtagna av NSPH Skåne (Nationell samverkan för psykisk hälsa). Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt finns även som app och kallas då ”Återhämtningsguiden - anhörig”.

Läs mer om materialen på www.aterhamtningsguiden.se

Evidens: CEPI har gjort en utvärdering av Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson