Utbildning från Maskrosbarn: Ungdomars egna ord om socialtjänsten

Organisationen Maskrosbarn har tagit fram den digitala utbildningen Ungdomars egna ord om socialtjänsten. Utbildningen består av tre filmer där ungdomar berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten.

I filmerna, som är cirka tio minuter långa, delar ungdomar med sig av hur de önskar att få information, hur de vill göras delaktiga i beslut som gäller deras liv och om den fysiska miljön på socialtjänsten. Ungdomarna ger även tips på förändringar som kan underlätta kontakten med socialtjänsten. I filmerna medverkar också en sakkunnig i barnrätt och en jurist.

Utbildningens tre filmer utgår från följande rubriker:

Del 1 – Förutfattade meningar om socialtjänsten
Del 2 – Mötet med socialtjänsten
Del 3 – Erfarenheter av placering

Till varje film finns det reflektionsfrågor som kan användas för att starta diskussioner i arbetsgruppen. Utbildningen vänder sig främst till socialsekreterare.

På Maskrosbarns webbplats kan du läsa mer och beställa den kostnadsfria utbildningen

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson