Information om filmerna

Här har vi samlat korta föreläsningar och filmer som är från ett par till ca 13 minuter (några är lite längre) som kan fungera som introduktion till respektive tema på möten, i fortbildningssammanhang eller för den som kort vill sätta sig in i ett område. Även filmerna under rubriken Barn och unga berättar kan fungera som en introduktion till ett tema. För den som vill fördjupa sig finns fler föreläsningar under rubriken Konferenser och seminarier.

Det är helt fritt att använda filmerna i olika sammanhang så länge filmerna visas från Nka:s webbplats samt att man refererar till vart filmerna kommer ifrån. Det finns ingen möjlighet att ladda ned filmerna.

Exempel på hur man kan använda filmerna på Nka Play

  • Vid utbildningar
  • Föreläsningar
  • Som diskussionsunderlag i en anhörigcirkel, studiecirkel eller liknande
  • Information till beslutsfattare
  • Som kunskapsstöd

För mer information om Nka:s filmer

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2021-06-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson