Utvecklingsdag för att stärka anhörigperspektivet – en dag med många aha-upplevelser

Personal sitter vid bord.

I maj deltog personal vid dagverksamheterna för personer med demens i Borås i en utvecklingsdag. Foto: Privat

Nyligen genomförde Borås en utvecklingsdag för personalen vid stadens dagverksamheter för personer med demens.
– Målet med utvecklingsdagen var att fylla på med mer kunskap och inspirera till att arbeta än mer för att integrera ett anhörigperspektiv i verksamheter där man möter anhöriga, säger Agneta Gustafsson, anhörigstrateg i Borås stad.

I slutet av maj erbjöds all personal vid dagverksamheterna för personer med demens i Borås att delta i en utvecklingsdag. Syftet var att lyfta anhörigperspektivet och öka tryggheten för personalen i mötet med anhöriga.

Agneta Gustafsson, anhörigstrateg i Borås stad, var tillsammans med Frida Mossberg, enhetschef i Borås stad, ansvarig för utvecklingsdagen.

– Redan nu samverkar man med anhöriga i stadens verksamheter, men anhörigperspektivet behöver ändå lyftas fram och diskuteras. All personal behöver få lite påfyllning och få möjlighet att reflektera och diskutera frågor som rör samverkan med anhöriga. Personalen i dagverksamheter, som vi vände oss till med den här utbildningsdagen, ska känna sig trygga i mötet och samverkan med anhöriga, betonar Agneta Gustafsson.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2022-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson