Anhörigas känslor och existentiella behov

"Att möta anhörigas känslor och existentiella behov" av Jan-Olof Svensson är ett inspirationsmaterial från Nka.

Det bygger på en sammanställning av diskussioner i sju blandade lärande nätverk i Alingsås, Karlstad, Mark, Norrköping, Linköping, Nybro och Tingsryd.

Under nästan ett år har nätverken ägnat ett antal timmar åt att diskutera olika frågor på temat "Att möta anhöriga och deras existentiella behov".

Av diskussionerna framgår att känslor som hopp, förtvivlan, sorg och skuld, vanmakt och otillräcklighet är vanliga bland anhöriga.

Mer information

Kunskapsöversikten går att läsa här

Senast uppdaterad 2021-09-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson