Utåtagerande beteende - del 2

Ulrika Granér, leg. specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Inga-Lill Winqvist, diplomerad Silviasyster är båda anställda på Stiftelsen Silviahemmet och har lång erfarenhet av utbildning, handledning och stöd till anhöriga.

Här i del två av två föreläsningar ger de tips om att förebygga och hantera utåtagerande beteende. Här diskuteras även våldsamma situationer som kan förekomma.

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson