Föräldrars kommunikationsstöd

Barn med flerfunktionsnedsättning har ofta unika, kommunikativa uttryck som kan variera beroende på sammanhang och kommunikationspartners. Det kan krävas att man känner barnet väl för att kunna tolka henne eller honom, nå fram till barnet och att hitta "rätt" kommunikationstempo.

Föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning har en helt unik och värdefull kunskap om hur kommunikationen fungerar som bäst med det enskilda barnet. Vad säger egentligen forskningen om föräldrarnas roll i kommunikation med barnet och finns det kunskap om hur föräldrar kan utveckla sitt kommunikationsstöd till barnet med flerfunktionsnedsättning? Har vi kunskap om hur föräldrarnas kompetens och kunskap om barnet kan tas tillvara när kommunikationsstödjande åtgärder till barnet utformas inom till exempel Habiliteringen?

Detta webbinarium utgår ifrån dessa frågor och Anna Rensfeldt Flink, doktorand vid Göteborgs Universitet samt logoped och FoU-handläggare vid Habilitering & Hälsa i Region Västra Götaland, resonerar med bakgrund av sin egen och andras forskning, samt sin kliniska erfarenhet som logoped vid barn- och ungdomshabilitering.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson