Frid Hansen

Frid Hansen, psykolog, fagsjef, Borgestadsklinikken, Norge.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson