Hälsans mysterium

"Hälsans mysterium" av professor Aaron Antonovsky.

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det?

Detta är den fråga som professor Aaron Antonovsky ställer i den numera klassiska boken "Hälsans mysterium". Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, KASAM. Människor med ett högt KASAM håller sig friska. De ser tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull.

Boken gavs ut för första gången i Sverige 1991 och 2005 kom den andra upplagan. Boken har betytt mycket för vändningen inom medicinsk forskning - från en total koncentration på sjukdomsförlopp till ett studium av friskfaktorer.

Mer information

Boken är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson