Anhöriga och särskilt boende

I det lärande nätverket ”Anhöriga och särskilt boende” diskuterade vi intressanta och viktiga frågor som rör anhöriga, deras närstående och särskilt boende, SÄBO.

Diskussionerna rörde sig kring fyra teman:

  •     Beslutsprocessen
  •     Genomförande av flytten
  •     Anpassning till SÄBO och fortsatta kontakter
  •     Att hitta tillbaka i en ny vardag

Det första nätverket med fokus på anhöriga och SÄBO genomfördes 2011-2012. Det andra lokala nätverket startade i oktober 2012 och pågick till och med hösten 2013.