Webbinarium om Our Normal

För familjer som lever med barn som har någon typ av funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Our Normal är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn som har funktionsnedsättning och drivs av den ideella föreningen Familjevänner som startats av föräldrar som själva har barn med olika typer av funktionsvariationer.

I detta webbinarium berättar Jenny Lindström Beijar om Our Normals verksamhet med digitalt stöd för hela familjen. Jenny deltar också i den diskussion som efterföljer där hon tillsammans med Mona Pihl, möjliggörare och praktiker vid Nka, pratar om erfarenheter och önskemål om stöd – med hela familjen i fokus.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Our Normal är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn som har funktionsnedsättning. Läs mer på Our Normal:s webbplats 

Webbinariet anordnades och spelades in 2019.

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson