Young Carers and the Need for Interdisciplinary Cooperation

Young Carers and the Need for Interdisciplinary Cooperation. Kaiser Steffen & Knot-Dickscheit Jana & Huyghen Anne-Marie, Spittel Anna-Maria & C. Schulze Gisela. Carl von Ossietzky University Oldenburg, Department for Special Needs Education and Rehabilitation/University of Groningen, Department of Special Needs Education and Child Care, Germany.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-19 av Emelie Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson