Vilket stöd får barnet när föräldern är sjuk?

Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare om hur Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar med att ge information, råd och stöd till barn som är anhöriga.

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson