Huskurer för psykisk hälsa

Omslag till Huskurer för psykisk hälsa.

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa har det tagits fram fem huskurer för psykisk hälsa. Huskurerna ska hjälpa människor att stärka sin egen psykiska hälsa med några enkla knep.

Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående. Även om huskurerna är generella, alltså råd som alla människor kan må bra av att följa, kan de såklart behöva anpassas utefter ens egna förutsättningar, behov och situationer. 

Nka har tillsammans med NSPH hjälpt till att anpassa huskurerna för anhöriga och personer med psykisk ohälsa.

Läs eller ladda ner informationsbladet med huskurerna för anhöriga och personer med psykisk ohälsa  

Läs mer om Huskurer för psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Senast uppdaterad 2022-05-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson